DLA AKCJONARIUSZY

Kraków, dnia 16 listopada 2020 roku

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki pod firmą EXCELLENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Podłężu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Podłęże 662 Podłęże 32 - 003 w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 10.00 – 14.00.

Kraków, dnia 26 października 2020 roku

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki pod firmą EXCELLENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Podłężu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Podłęże 662 Podłęże 32 - 003 w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 10.00 – 14.00.

Kraków, dnia 08 października 2020 roku

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki pod firmą EXCELLENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Podłężu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Podłęże 662 Podłęże 32 - 003 w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 10.00 – 14.00.

​Kraków, dnia 24 września 2020 roku

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki pod firmą EXCELLENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Podłężu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Podłęże 662 Podłęże 32 - 003 w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 10.00 – 14.00.

Kraków, dnia 10 września 2020 roku

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki pod firmą EXCELLENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Podłężu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Podłęże 662 Podłęże 32 - 003 w sekretariacie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 10.00 – 14.00.

---

Wszystkie zapytania akcjonariuszy dotyczące WZA prosimy kierować na adres: 
sekretariat@excellent.com.pl

Sąd Rejonowy Śródmieście Kraków, wysokość kapitału zakładowego 3259200zł - wpłacony w całości