Facebook Pixel
FREE SHIPPING & RETURN
MONEY BACK GUARANTEE
ONLINE SUPPORT 24/7

Praca

Sprawdź aktualne oferty stanowisk w firmie Excellent - może właśnie Ciebie szukamy!

Dołącz do nas i przekonaj się co gwarantujemy:

ciekawą, różnorodną tematycznie pracę, dedykowaną kandydatom wyróżniającym się samodzielnością i zdolnościami organizacyjnymi.

wynagrodzenie adekwatne do wymagań rynku pracy - trzymamy rękę na pulsie w tym ważnym dla każdego Pracownika temacie.

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zgodnie z kodeksem pracy.

rozwój zawodowy – ponad 80% karier managerskich to awans naszych pracowników.

stabilne zatrudnienie – każdy, kto rzetelnie wykonuje swoje zadania ma gwarancję pracy - ponad 60% pracowników związanych jest z firmą co najmniej 15 lat.

przestrzegamy zasady równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

przyjazne środowisko pracy - przywiązujemy ogromną wagę do dobrej wzajemnej współpracy.

karty Multisport, spotkania integracyjne.

Miejsce pracy:

Dziale Sprzedaży Inwestycyjnej zajmującym się realizacją zleceń inwestycyjnych „mieszkania pod klucz”
Kraków, ul. Marcika 14C (k/Parku Handlowego Zakopianka)

Zakres obowiązków:

 • graficzne opracowywanie projektów wnętrz w oparciu o wybrane materiały : rzuty z układem podłóg, stolarki , kolorystyki, pełna dokumentacja techniczna dotycząca opracowania projektu wnętrz/łazienki wraz z wizualizacjami , ewentualnie poszerzony zakres dokumentacji stosownie do ustaleń z inwestorem
 • spotkania z klientami w celu wyboru materiałów w obrębie pakietów proponowanych przez Dział inwestycji, z możliwością rozszerzenia prac projektowych stosownie do potrzeb klienta
 • inwentaryzacja opracowywanego mieszkania
 • przygotowywanie pełnej specyfikacji materiałowej niezbędnej do zamówienia

Wymagania:

 • doświadczenie w projektowaniu wnętrz/łazienek- min. 1 rok
 • znajomość programów Cad Decor oraz Corel Draw
 • znajomość branży wyposażenia łazienek
 • staranność, dokładność, odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań
 • kreatywność, elastyczność,dyspozycyjność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność komunikowania się w j.angielskim może być dodatkowym atutem

Firma oferuje:

 • interesującą, kreatywną pracę, dedykowaną pasjonatom projektowania wnętrz
 • możliwości rozwoju i zdobywania wielu nowych doświadczeń
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - w systemie zadaniowym, z możliwością pracy zdalnej
 • karty multisport, spotkania integracyjne ( z wyjątkiem okresu pandemii)

Prosimy o składanie aplikacji wraz z portfolio na adres: rekrutacja.inwestycje@excellent.com.pl

Miejsce pracy:

Siedziba firmy Excellent SA - Podłęże 662  k/Niepołomic

Zakres obowiązków:

• zarządzanie pracą Działu HR/Kadry/Płace
• planowanie budżetu działu
• aktywny udział w planowaniu polityki personalnej firmy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania wynagrodzeniami – współpraca z Zarządem
• bieżąca współpraca z dyrektorami/managerami w tematyce zatrudniania/alokacji, rozwoju pracowników /oceny /ustania stosunku pracy
• współpraca w zakresie opracowywaniu zasad wynagrodzeń poszczególnych grup pracowników
• realizowanie procesu rekrutacji od opracowania profilu kandydata, poprzez analizę aplikacji , prowadzenie I etapu rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami i wyboru grupy docelowej przedstawionej do dalszego etapu rekrutacji - ścisła współpraca z Zarządem, dyrektorami, managerami
• nadzór nad zgodnością dokumentacji personalnej z kodeksem pracy, ustawami regulującymi ubezpieczenia umów o pracę i świadczeń pracowniczych z ZUS oraz prawem podatkowym wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
• nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za sporządzanie list płac pracowników oraz zleceniobiorców, sporządzaniem deklaracji ZUS oraz deklaracji podatkowych PIT
• analiza wynagrodzeń , sporządzanie raportów dla Zarządu oraz dyrektorów /managerów (program kadrowo-płacowego Pretor )
• nadzór nad Funduszem Świadczeń Socjalnych
• nadzór nad sporządzaniem sprawozdań statystycznych GUS
• zarządzanie polityką szkoleniową, w tym: planowanie i organizacja szkoleń dla pracowników
• nadzór nad realizacją programu PPK
• współpraca z instytucjami zewnętrznymi, m.in. : ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, GUS, Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

Wymagania:

• wykształcenie wyższe- preferowane prawnicze, zarządzanie personelem/kadrami
• kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem HR/ kadry/ płace
• bardzo dobra znajomość kodeksu pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych
• znajomość nowoczesnych narzędzi HR (rekrutacje ,szkolenia ,ocenianie)
• bardzo dobra znajomość MS Office oraz umiejętność szybkiej adaptacji do programu kadrowo-płacowego "Pretor”, funkcjonującego w firmie
• wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne
• umiejętność zarządzania personelem i doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników
• kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań optymalnych dla firmy i pracowników
• umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji w obszarze HR/kadry/płace
• wysoka kultura osobista

Firma oferuje:

• umowę o pracę - docelowo na czas nieokreślony
• wynagrodzenie uzależnione od poziomu kwalifikacji i umiejętności, do negocjacji
• samodzielne zarządzanie kilku-osobowym zespołem działu HR/kadry/płace
• możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania nowych doświadczeń w kilkuset-osobowej firmie
• przyjazne środowisko pracy
• karty multisport, spotkania integracyjne (z wyjątkiem okresu pandemii)

Aplikacje prosimy kierować na adres : rekrutacja@excellent.com.pl

Miejsce pracy:

Dział Sprzedaży Inwestycyjnej, ul. Marcika 14C w Krakowie

Zakres obowiązków:

 • koordynowanie realizacji zleceń inwestycyjnych w zakresie wykończenia i wyposażenia wnętrz (mieszkania „pod klucz”), w tym: przygotowywanie ofert i kalkulacji, współpraca z projektantami w zakresie opracowywania projektu wnętrz, nadzór nad firmami wykonawczymi w zakresie terminowości i jakości wykonywanych prac, kontrola i rozliczanie kosztów zlecenia
 • budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z partnerami handlowymi
 • współpraca z deweloperami, projektantami, podwykonawcami
 • pozyskiwanie nowych firm podwykonawczych oraz zleceń inwestycyjnych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
 • doświadczenie w koordynowaniu projektów „mieszkania pod klucz”
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • zdolności komunikacyjne oraz predyspozycje do pracy z wymagającym klientem
 • znajomość programów : Microsoft Excel,Word

Firma oferuje:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie do negocjacji
 • niezbędne narzędzia pracy, w tym samochód służbowy
 • ciekawą, różnorodną tematycznie pracę, dającą możliwości rozwoju

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@excellent.com.pl

Informacje o firmie: www.excellent.com.pl